การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 5 และการประชุม สภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้  สถานีวิทยุซีอาร์ไอได้จัดทำแบบสำรวจผู้ฟังทั่วโลกทางเว็บไซต์ เพื่อรับทราบข้อมูลของท่านผู้ฟังและประเด็นสำคัญที่ท่านผู้ฟังและผู้อ่านต่างสนใจ

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามดังนี้

Question Title

* 1. ชื่อและนามสกุล   เพศ    สัญชาติ  อีเมล  ชื่อล็อกอินในสื่อสังคมออนไลน์

Question Title

* 2. อายุ:

Question Title

* 3. ระดับการศึกษา

Question Title

* 4. ท่านต้องการทราบประเด็นใดบ้างเกี่ยวกับ “การประชุมสองสภา”?

Question Title

* 5. ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการปกครองและการบริหารประเทศจีนตามแบบฉบับของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง?

Question Title

* 6. ท่านมีความเห็นอะไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจีนในปัจจุบัน? (เลือกได้หลายคำตอบ)

Question Title

* 7. ท่านสนใจนโยบายทางการทูตของจีนในด้านใดบ้าง?

Question Title

* 8. ท่านสนใจข้อริเริ่ม “1 แถบ 1 เส้นทาง” ในด้านใดบ้าง

Question Title

* 9. ปี 2017 จีนจะทุ่มกำลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไป ท่านเห็นว่าการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเข้มงวดนั้น จะส่งผลกระทบต่อสังคมจีนอย่างไรบ้าง?

Question Title

* 10. ท่านต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสองสภาของจีนผ่านสื่อช่องทางใดของซีอาร์ไอ?

T