1.-Më 18 tetor mbahet në Pekin Kongresi Kombëtar i PKK-së. Për cilin sesion bëhet fjalë?

Question Title

* 1. 1.-Më 18 tetor mbahet në Pekin Kongresi Kombëtar i PKK-së. Për cilin sesion bëhet fjalë?

2.-Në sa vjet mbahet Kongresi Kombëtar i PKK-së ?

Question Title

* 2. 2.-Në sa vjet mbahet Kongresi Kombëtar i PKK-së ?

3.-Cili është ndikimi i Kinës, të drejtuar nga PKK-ja në zhvillimin e botës?

Question Title

* 3. 3.-Cili është ndikimi i Kinës, të drejtuar nga PKK-ja në zhvillimin e botës?

4.-Cilat janë sukseset e Kinës, gjatë 5 viteve të fundit ?

Question Title

* 4. 4.-Cilat janë sukseset e Kinës, gjatë 5 viteve të fundit ?

5.-Vlerësimi juaj për Partinë Komuniste të Kinës

Question Title

* 5. 5.-Vlerësimi juaj për Partinë Komuniste të Kinës

T